Misiunea Școlii

Oferă servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor,pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Promovează

Un învătământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare – învăţare cu metode moderne
Valorile reale pentru viaţă sunti: libertatea de expresie şi de alegere, asumarea răspunderii, spirit autonom şi competitiv.

Sprijina dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performanţă, conforme dimensiunii europene, pentru a deveni cetăţeni activi, responsabili şi toleranţi în comunitatea care asigură sporirea calităţii vieţii şi prosperităţii economice

Cadrele didactice să descopere, să identifice, pentru fiecare elev în parte, şi să pună în valoare calităţile personale, idealurile, pasiunile, şi dorinţa acestora de a-şi defini personalitate.

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi?

  • Şcoala profesională
  • Dexteritate manuală
  • Imaginaţie tehnică
  • Vedere spaţială
  • Răbdare
  • Precizie
  • Abilitate de auto-organizare a muncii,
  • Vedere bună şi condiţie fizică generală bună.