Viziunea școlii :”O miză care ne uneşte!”.

Viziunea Liceului Tehnologic oraș Pătârlagele este de a deveni un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.

Misiunea Școlii

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, prin promovarea unui învăţământ modern, european, printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă şi prin pasiunea cadrelor de o înaltă ţinută profesională şi morală.

Promovează

Un învătământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare – învăţare cu metode moderne
Valorile reale pentru viaţă sunti: libertatea de expresie şi de alegere, asumarea răspunderii, spirit autonom şi competitiv.

Sprijina dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performanţă, conforme dimensiunii europene, pentru a deveni cetăţeni activi, responsabili şi toleranţi în comunitatea care asigură sporirea calităţii vieţii şi prosperităţii economice

Cadrele didactice să descopere, să identifice, pentru fiecare elev în parte, şi să pună în valoare calităţile personale, idealurile, pasiunile, şi dorinţa acestora de a-şi defini personalitate.

De ce aveţi nevoie pentru a reuşi?

  • Şcoala profesională
  • Dexteritate manuală
  • Imaginaţie tehnică
  • Vedere spaţială
  • Răbdare
  • Precizie
  • Abilitate de auto-organizare a muncii,
  • Vedere bună şi condiţie fizică generală bună.